Jak rozróżnić płeć ptaków

Zimorodek to szalenie wdzięczny ptak, który dumnie przedstawia rodzinę zimorodkowatych. Jest to rybożerny ptak o niezbyt dużych rozmiarach. Środkowa Europa, północna Afryka, a także południowa Azja, to najczęstsze regiony życia tych osobników. Regularne wędrówki nie są z pewnością zapisane w naturze zimorodka. Niektóre osobniki decydują się na zimowanie nad zamarzającymi zbiornikami wodnymi, inne zaś udają się do południowej części lęgowego areału.

Biototypem zimorodka są czyste, lądowe wody, które zwykle mają dosyć strome brzegi z wiszącymi korzeniami i gałęziami. Służą one zimorodkom jako świetny punkt obserwacyjny. Krępa sylwetka i krótki ogon to dwie zasadnicze cechy, które określają budowę ciała tego ptaka. Zimorodek zwyczajny nie wykazuje też wyraźnego dymorfizmu płciowego. Samiec i samica nie są natomiast w 100% takie same.

Samice ptaków

Dorosła samica zimorodka zwyczajnego posiada czerwonawą żuchwę, która u samca, tak samo zresztą jak cały dziób, jest w kolorze czarnym. Zimorodek posiada niebieskawo-zielony głowę i grzbiet, którego środek przechodzi w przepiękny kolor błękitny. W tym samym kolorze są również sterówki tego ptaka. Sama sylwetka zimorodka jest dość nieproporcjonalna. Długość tułowia jest tej samej długości co długości samej głowy oraz dzioba. W większości przypadków zimorodek osiągaj maksymalnie 17 centymetrów długości, a waga jego ciała nie wychodzi poza 56 gram. Czytaj dalej Jak rozróżnić płeć ptaków